Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?
Digital Technology Management : DTM

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คืออะไร

การจัดการข้อมูลดิจิทัล (DTM) มีบทบาทสำคัญในการแปลงข้อมูลต่างๆในปัจจุบัน ให้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการระบบดิจิทัล DTM ช่วยสร้างกระบวนการที่เร็วขึ้นง่ายสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น การย้ายข้อมูลจากกระดาษไปยังระบบดิจิทัลสามารถลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูลในอยาคตได้ดี ซึ่งช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนักแปลงเป็นดิจิทัล
เจ้าของกิจการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียดหลักสูตร ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก