ต้อนรับดูงานนักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้ามาศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

เมนูหลัก