กิจกรรม "มช. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรม "มช. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย หรือเรียกว่ากิจกรรมจิตอาสาลูกช้างเพี่ยวแวดบ้าน นำนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมทำความสะอาดคณะและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเป็นบ้านหลังที่ 2 ของน้องๆ ทุกคน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก