Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?
มาแล้วค่ะโครงการหลักสูตรดีๆ DII รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สำหรับน้องๆ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อประกอบการเข้าโครงการหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII)
⭐️เปิดรับทุกแผนการเรียน⭐️
รายละเอียดโครงการตามรูปภาพเลยค่ะ 😁
📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Group:
📌สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Google Form:
📌**น้องๆคนใดที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่าลืมส่งเอกสาร
1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ใบเเสดงผลการเรียน 3.Portfolioหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล (ถ้ามี)
ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
📌วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
063-525-0252

 

เมนูหลัก