Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS 63

keyboard_arrow_rightการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาTCAS 63 สมัครได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก