Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

โครงการประกวดคลิปวีดีโอการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท รอบแรกส่งเพียงโครงเรื่องไม่เกิน 2 หน้า A4 ผ่านการคัดเลือกมาร่วมอบรมในวันที่ 27 ก.ค.62 นี้ รีบเลย ถึงวันที่ 19ก.ค.2562 นี้แล้ว 

สแกนQR code หรื่อคลิ๊กตามลิ้งนี้เลยยย 

 

เมนูหลัก