Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

สำหรับน้องปี 1 ที่ไม่รู้จะไปหาซื้อชุดนักศึกษา หรื่อยังไม่รู้ว่าชดแบบไหนคือถูกระเบียน ทาง CAMT มีการจัดจำหน่ายและรูปแบบชุดที่ถูกระเบียน ตามนี้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก