ขอขอบคุณ “สีโจตัน” ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างสีสัน และแรงบันดาลใจ ต่อกิจกรรม “จิตอาสาเพื่อบ้านเรา” ของสโมสรนักศึกษา ใช้พัฒนา และปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของ ลานพิซซ่า และบริเวณน้ำพุ มีพื้นที่รวมประมาน 260 ตารางเมตร ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562

เมนูหลัก