Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?
ในวันที่งานศิลป์ ไม่ใช่แค่การจัดแสดงใน GALLERY
ผลิตบัณฑิตให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาสร้างผลงาน
เป็นทั้งศิลปินและนักพัฒนาสื่อ

สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา)

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่งานศิลป์ ไม่ใช่แค่การจัดแสดงใน Gallery

ปัจจุบันความรู้ในด้านศิลปะและการออกแบบถูกนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสื่อโฆษณา, การ์ตูน, การสร้างภาพยนต์ แต่การสร้างงานศิลป์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์มที่หลากหลายได้นั้นจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านศิลปะ, ด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านการสื่อสาร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

แขนงแอนนิเมชัน แอนนิเมเตอร์ ,ดิจิทัล อาร์ตติส ,แอนนิเมชัน ริกเกอร์ ,แอนนิเมชัน โปรดิวเซอร์ ,นักปั้นตัวละครดิจิทัล ,เลย์เอาท์ อาร์ตติส,ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล
แขนงวิชวลเอฟเฟกต์,นักเทคนิคพิเศษทางภาพ,ดิจิทัล อาร์ตติส ,ผู้คุมการผลิตการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ ,นักออกแบบภาพจากคอมพิวเตอร์ ,นักสร้างภาพดิจิทัล

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรม และความรู้ด้านการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก, ภาพเคลื่อนไหว และภาพเสมือนจริง สามารถเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงานแต่ละแบบ สามารถสร้างผลงานได้หลากหลายรูปแบบทั้ง 2D และ 3D รวมไปถึงการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารด้วย

เป็นทั้งศิลปินและนักพัฒนาสื่อ

ด้วยการบูรณาการความรู้ทั้งด้าน CG, CGI, VFX เข้ากับความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร ทำให้ผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้สามารถออกแบบผลงานให้ออกมาสวยงาม สมจริง และสื่อสารได้ชัดเจนครบถ้วน สามารถผลิตงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อเพื่อความบันเทิง, เพื่อการศึกษา, การตลาด ฯลฯ

จบไปแล้วทำอะไร?

เป็นทั้งศิลปินและนักพัฒนาสื่อ จบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพในด้านการสร้างสื่อ อย่าง แอนนิเมเตอร์, ดิจิทัลอาร์ตติส สร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์, กราฟฟิกดีไซเนอร์, นักสร้างภาพเสมือนสำหรับภาพยนตร์

สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา)
รายละเอียดหลักสูตร ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก